کویر شهداد ، سیاره ای بر روی زمین !

بی نظیر است ! این  واژه ای است که اکثر طبیعت گردانی که از این نقطه خاص جغرافیای ایران بازدید کرده اند به زبان می آورند . کلوتهای مرتفع در افق بی انتها ، سکوتی که با صدای باد میشکند و جاده ای که از میان این طبیعت بی نظیر کرمان را به سیستان و  بلوچستان متصل می کند . گرمترین دمای ثبت شده رسمی بر روی زمین در همین نزدیکی ( گندم بریان ) می باشد و اقلیم شناسان و جهانگردان زیادی در مورد این طبیعت شگفت انگیز نوشته اند …

عکاسان هنرمند گالری سیب مجموعه ای  دیدنی از این کویر زیبا را ثبت نموده و در گالری سیب در معرض نمایش قرارداده اند ، آثاری که بعضا جوایز متعدد جهانی و افتخارات زیادی را نیز برای جامعه هنری ایران کسب کرده اند . در زیر به تماشای آثاری از این کویر زیبا مهمان شوید :

 

کویر شهداد ، اثر علی سامعی ، برنده جایزه بزرگ و پر اعتبار جشنواره آل ثانی در قطر(برای مشاهده سایز اصلی کلیک کنید)

 

کویر شهداد ، اثر فرید ثانی ( برای مشاهده سایز بزرگتر کلیک کنید )

 

 

کویر شهداد ، اثر محمد رضا معصومی ( برای نمایش در سایز بزرگتر کلیک نمایید )

 

کویر شهداد ، اثر محمد رضا معصومی ( برای مشاهده در سایز بزرگتر کلیک کنید )

 

 

کویر شهداد ، اثر امیر حسین مددی ( برای مشاهده سایز بزرگتر کلیک کنید )

 

مشاهده آثار بیشتر از کویرهای ایران در گالری سیب